Menu
 

Vacatures

Gezocht voorzitter ( vrijwillig )

Omdat Rienk Prins aangegeven heeft het stokje te willen overdragen, zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen.

Herken jij je in het volgende?
  • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
  • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
  • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Rienk Prins. voorzitter@ehbodokkum.nl

Gezocht administratieve ondersteuning secretaris ( vrijwillig )
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.
Herken jij je in het volgende? Wij zoeken een administratieve ondersteuning, zodat alles niet op de secretaris haar schouders terecht komt.
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
 • Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren.

Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Rienk Prins voorzitter@ehbodokkum.nl

Gezocht penningmeester ( vrijwillig )

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Herken jij je in het volgende?
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Rienk Prins voorzitter@ehbodokkum.nl