Menu
 

Agenda EHBO ledenvergadering

Op 23 september a.s. is de DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING van 19:30 uur tot 21:30 uur in het gebouw van de Evangelische Gemeente de Rank ( Voorheen De Ark ), de Keppels 1, 9101 DG Dokkum.

 1.  Opening
 2.  Mededelingen en ingekomen stukken
 3.  Notulen van 10-09-2018
 4.  Jaarverslag secretaris en hulpverlening
 5.  Jaarverslag penningmeester
 6.  Verslag kascommissie
 7.  Benoeming nieuwe kascommissie
 8.  Bestuursverkiezing
 9.  Pauze ( uitreiking diploma’s en vvv bonnen )
 10.  Jubilea
 11.  Rondvraag
 12.  Sluiting