Menu
 

Agenda EHBO ledenvergadering

Op 10 september jl. was de DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING van 19:30 uur tot 21:30 uur in het gebouw van de Evangelische Gemeente de Rank ( Voorheen De Ark ), de Keppels 1, 9101 DG Dokkum.

 1.  Opening
 2.  Mededelingen en ingekomen stukken
 3.  Bestuursverkiezing en toekomst EHBO vereniging
 4.  Notulen
 5.  Spreker Dhr. R.J. Drijfhout over brandwonden
 6.  Pauze
 7.  Jaarverslag secretaris en hulpverlening
 8.  Jaarverslag penningmeester
 9.  Verslag kascommissie
 10.  Benoeming nieuwe kascommissie
 11.  Jubilea
 12.  Rondvraag
 13.  Sluiting