Menu
 

Informatie

VERENIGING

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
  • Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot de eerste hulpverlening.
  • Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening.
  • Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
  • Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.