Menu
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het volgen van de herhalingslessen. Deze zijn nodig om de geldigheidsduur van je diploma in stand te houden. Verder is het voor je kennis een vaardigheid ook van groot belang.

Maar van de leden wordt in alle redelijkheid ook gevraagd om mee te helpen bij de hulpverlening. Want de EHBO-vereniging biedt ook hulp bij evenementen aan. Het is zeer leerzaam en goed voor je zelfvertrouwen om hier ook eens aan mee te doen.

De kosten voor het lidmaatschap worden elk jaar door de leden gezamenlijk in de jaarvergadering vastgesteld.

Elk jaar, in oktober moet de contributie worden voldaan. Ons contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan moet u dit vóór 1 oktober doen. Anders moet de contributie toch worden betaald i.v.m. reeds gemaakte kosten en afdrachten.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Ons e-mail adres is info@ehbodokkum.nl

Aanmelden bij onze vereniging doet u via onderstaand aanmeldformulier


    Aanmeldformulier Lidmaatschap