Menu
 

Buitengewone algemene ledenvergadering

Geacht EHBO lid,

Hierbij roept het bestuur van de EHBO vereniging Dokkum u als lid op voor een buitengewone algemene ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op maandag 14 januari 2019 om 19.30 uur in ons leslokaal in ‘de Rank’ (voormalig ‘de Ark’) op de Keppels 1, te Dokkum.

Tijdens deze vergadering zal het voorstel tot statutenwijziging centraal staan.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1 opening

2 uitleg waarom we onze statuten moeten wijzigen

3 vragenronde

4 stemming over deze wijziging

5 herbenoeming van de bestaande bestuursleden

6 rondvraag

7 sluiting.

Het bestuur stelt voorde huidige bestuursleden in hun functie te herbenoemen.

Als er van te voren al vragen zijn, dan kunt u deze mailen naar

secretariaat@ehbodokkum.nl of anderzijds contact opnemen met de bestuursleden.

De conceptstatuten zijn 5 dagen voor de vergadering digitaal op te vragen en liggen op

dinsdag 8 januari van 19.30 tot 21.30 uur in boven genoemde leslokaal ter inzage.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de EHBO vereniging Dokkum